ارسال عکس کوچولوتون به تربت جون

س..س..لام

شماعزیزان می توانیدعکس کوچولوی خودتون (محدودیت سنی نداره) رو به ایمیل

torbatjoon@yahoo.com 

ازسال کنید.

این عکس ها دریک صفحه خاص درتربت جون به نمایش گذاشته میشود.

عکس های بالای صفحه ازآن کسانی خواهد بود که سریع تر عکس رابفرستند.

                                           >   عجله کنید   <

/ 0 نظر / 17 بازدید